Karaca.club MÜŞTERİ PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

İşbu karaca.club Müşteri Programı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile; Çift Geyik Karaca Giyim Sanayi Ticaret Anonim şirketi (“Karaca”) müşterilerine yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm Karaca mağazalarından yapılacak alışverişlerde faydalanmak üzere verilen özel avantajlar sunmaktadır. Yalnızca müşteriye özel tanımlanmakta, kullanımı yalnızca müşterinin GSM adresine gidecek olan doğrulama kodu ile aktif olacaktır, başkaca kişi veya kurumlar tarafından kullanılamamaktadır.


Karaca.club KULLANIM KOŞULLARI

karaca.club  programına dahil olup işbu sözleşmeyi onaylamak suretiyle Özel Müşteri Programı’na (“Program”) üye olmayı kabul ederek, kişisel iletişim bilgilerini tam ve doğru olarak bildiren müşteriler, kampanyalardan belirtmiş oldukları iletişim adreslerine yapılacak bildirimler ile haberdar olabilecektir. Özel Müşteri Programı üyesi müşterilerimiz, 444 1917 numaralı hattı arayarak, herhangi bir Karaca mağazasına giderek veya karacaclub@Karaca.com.tr e-posta adresine yapılacak yazılı bildirimle dilediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin Program’dan çıkma ve kendisiyle kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahiptir. Özel Müşteri Programı çerçevesinde, Program’ın kullanım koşulları ile sağlanan avantajların türü ve oranlarını belirleme yetkisi münhasıran Karaca’ya ait olup bu avantajlar Karaca tarafından tek taraflı olarak, Program üyelerine ve müşterilere herhangi bir bildirim yapılmasına gerek duyulmaksızın güncellenebilecek ve değiştirilebilecektir. Müşteri’nin programa üye olurken bilgilerini girmek suretiyle beyan etmiş olduğu bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması veya iletişim bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklikleri Karaca’ya bildirmemesi sebebi ile Müşteri’nin programda  kullanım koşullarında meydana gelen değişikliklerden haberdar olmamasından Karaca sorumlu tutulamaz. Program’ın kullanımı ile kazanılan haklar kişiye özel olup, başka bir kişiye devredilemez. Karaca mağazalarında gerçekleştireceğiniz alışverişlerinizde kazandığınız özel avantajlar Özel Müşteri Programı kapsamındaki hesabınıza tanımlanır. Program’da yer alan avantajlar nakde çevrilemez. Program’ın kullanımı ile elde edilen avantajlar anında alışverişlerde kullanılabilecek şekilde aktive olur. Kazanılan puanlar veya çekler, puanın kazanıldığı yılı takip eden yılın son gününe kadar geçerlidir. Sonrasında herhangi bir bildirim yapılmaksızın geçerliliğini yitirecektir. Müşteri’nin, programa üye olurken bilgileri yanlış doldurması durumunda, Karaca’nın tek taraflı olarak Müşteri’yi Özel Müşteri Programı’ndan çıkarma ve birikmiş para puanları veya avantajları geçersiz kılma hakkı saklıdır. Müşteri, işbu Sözleşme’yi imzalayarak, böyle bir durumda Karaca’dan bir hak talebinde bulunamayacağını kabul etmiştir. Müşterilerimizin Program’ın güvenliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Program hakkında sizin dışınızda başkası tarafından kullanıldığından şüphelenmeniz halinde 444 1917 numaralı hattı arayarak veya en yakın Karaca mağazasına giderek durumu bildirmeniz gerekmektedir. Müşterilerimiz güncel indirim puan, indirim çeki gibi bakiyelerini Karaca mağazalarından veya www.karaca.com.tr üzerinden öğrenebilir. Karaca, 1 (bir) ay önceden Program üyelerine gerekli bilgilendirmeyi yapmak suretiyle Program’ı tek taraflı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu 1 aylık süre içerisinde kullanılmadığı için geçersiz olan para puan ve avantajlardan dolayı Program üyesi Karaca’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.  Müşteri’nin Program’a üye olurken beyan etmiş olduğu bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması veya iletişim bilgilerinde meydana gelebilecek değişiklikleri Karaca’ya bildirmemiş olması sebebi ile Müşteri’nin Karaca Özel Müşteri Programı’nın sona erdirileceği hususundan haberdar olmamasından dolayı Karaca sorumlu tutulamaz. ProgramKaraca ve müşterisi tarafından doğruluk ve dürüstlük ilkeleri kapsamında ve yalnızca işbu Sözleşme’nin amacına uygun olarak meşru menfaatler için kullanılacaktır.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Karaca olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Program üye olurken  doldurmuş olduğunuz form ile Karaca’a vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz; Program’ın en güvenli şekilde adınıza tanımlanabilmesi, size sunulacak hizmetlerin en güvenli şekilde verilebilmesi doğrultusunda siz müşterimize gerekli bildirimlerin yapılabilmesi, Karaca ve Karaca’ın iş ortakları, halefleri, kendi bünyesindeki yetkili ağ mensupları ve/veya hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar vb.) tarafından yapılacak olan Karaca’ın tüm mağazalarında satışa sunulan/sunulacak ürün, hizmet ve etkinliklere ilişkin her türlü ticari içerikli ve ticari amaçlı reklam, duyuru, promosyon, satış, pazarlama ve çeşitli kampanyalar, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri bilgilendirmeleri için ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla süresiz olarak ticari elektronik ileti ve SMS/MMS ve benzer mesajlar gönderilmesi ile ürünlere ilişkin memnuniyet araştırması ve istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılacaktır. Program’ın ayrıcalıklarından müşteriyi en kapsamlı şekilde yararlandırabilmek ve müşteri ile sağlıklı iletişim kurabilmek amacına yönelik olarak, Program’daki formda isim, soy isim, cep telefonu numarası, e-posta adresi, cinsiyet, şehir, ilçe ve diğer kişisel bilgilerinin doldurulması ile işbu Sözleşme, Program Kullanım Koşulları ve Program çerçevesinde kişisel verilerinizin saklanması, işlenmesi, silinmesi ve benzeri diğer konularda tarafınıza açıklama yapılmış olup, Program’a beyan ettiğiniz ve kaydettiğiniz bilgilerin amacına uygun olarak Karaca tarafından kullanılmasına izin vermiş ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Karaca’ya beyan ettiğiniz kişisel bilgileriniz gizli tutulacak olup, Karaca ile bağlantısı olmayan başka kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Beyan ettiğiniz ve Karaca tarafından kullanımına izin vermiş olduğunuz bilgiler ancak izin vermiş olduğunuz ölçüde Karaca’nın merkez ve mağazalarında kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz Karaca bünyesinde Program’a üyeliğiniz devam ettiği sürece ve yasal azami sınırı aşmayacak süre boyunca yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza edilme, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılma, veri sahibinden gelen bilgilendirmeler doğrultusunda güncellenme, birleştirilme, Karaca kayıtlarında sınıflandırılma, Karaca’nın yurtiçi ve yurtdışı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılma, aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecektir. Program’dan çıkmak istediğinizde üye olurken beyan ettiğiniz kişisel bilgilerinizin Karaca tarafından kullanılmasını istemediğiniz takdirde, işbu beyanınızı 444 1917 numaralı hattı arayarak veya veri@karaca.com.tr ye gerekli bilgileri mail atarak(gerekli bilgiler https://www.karaca.com.tr/download/kvk/kvk_basvuru_form.pdf linkinden temin edilebilir) kişisel verilerinizin kullanılmasına dilediğiniz zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin son verebilirsiniz ve KVKK kapsamındaki tüm haklarınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Müşterinin bu husustaki açık bildirimi doğrultusunda, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur. Müşteri dilerse ayrıca, hukuken muhafazası mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Karaca’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir. Müşterinin Program’dan çıkması durumunda, o tarihe kadar kullanılmamış olan para puanlar ve diğer tüm avantajlar geçerliliğini yitirecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Karaca’ya başvurarak, kişisel verilerinizin; i) işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) işlenmişse bilgi talep etme, iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, v) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (iv) ve (v) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.  

Karaca Özel Müşteri Programı’na üye olmak için Program aracılığı ile paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu beyan eder; bu bilgilerimin Karaca ve Karaca’nın iş ortakları, halefleri, kendi bünyesindeki yetkili ağ mensupları ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından, Karaca’nın tüm mağazalarında satışa sunulan/sunulacak ürün, hizmet ve etkinliklere ilişkin her türlü ticari içerikli ve ticari amaçlı reklam, duyuru, promosyon, satış, pazarlama ve çeşitli kampanyalar, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri bilgilendirmeleri için ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla süresiz olarak ticari elektronik ileti, SMS/MMS ve benzer mesajlar gönderilmesi, ürünlere ilişkin memnuniyet araştırması ve istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi ile Program’ın en güvenli şekilde adıma tanımlanabilmesi ve sunulacak hizmetlerden en güvenli şekilde yararlandırılabilmem doğrultusunda kullanılmasına ve bu verilerimin yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, belirlenen amaçlarla kullanılmasına, tarafımdan yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda güncellenmesine, Karaca kayıtlarında sınıflandırılmasına, Karaca’nın yurt içi ve yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasına, aktarılma, transfer ve sair işlemlere tabi tutulmasına açıkça muvafakat ediyorum.